Polityka jakości

Polityka jakości 2018

Podstawowym zadaniem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie jest spełnianie oczekiwań Klientów. Realizujemy to, poprzez proponowanie im leczenia szpitalnego oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych na najwyższym poziomie z uwzględnieniem ich potrzeb. W centrum naszej uwagi jest zarówno Klient Indywidualny, jak i Klient tzw. Instytucjonalny.

Ustalone zadania realizujemy poprzez:

1. Zdobycie pozycji lidera na rynku regionalnym.
2. Rozszerzanie zakresu realizowanych usług.
3. Ciągłe podwyższanie kwalifikacji, kompetencji i świadomości naszego personelu.
4. Modernizację i przystosowanie Zakladu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
5. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

 

Polityka Jakości PDF  » otwórz dokument

 

TRANSLATE