Nasi Darczyńcy


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

w Miłkowie

składa serdeczne podziękowania Darczyńcom

Fundacji KGHM „Polska Miedź” w Lubinie

za przekazanie darowizny

na zakupu leków, materiałów medycznych i środków higieny dla Pacjentów naszego NZOZ-u

Ofiarowana pomoc jest wyrazem życzliwości,

wspaniałomyślności i zrozumienia potrzeb innych ludzi.

Otrzymane środki wspomogły działania w realizacji naszego charyzmatu

w trosce o dobro osób niepełnosprawnych, chorych, cierpiących, samotnych i starszych,

przyczyniając się do wzmocnienia ich ochrony życia, profesjonalnej opieki i leczenia.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie
s. Dyrektor Katarzyna Konkel
pracownicy i pacjenci NZOZ w Miłkowie

 Podziękowania

Najserdeczniejsze podziękowania dla lekarzy ,
pielęgniarek , rehabilitantów i całej obsługi Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie

Otoczono mnie ogromną życzliwością, wsparciem i
opieką, które dały mi nadzieję na szybki powrót do zdrowia.

Szczególne podziękowania składam: – Lekarzom za
okazaną pomoc i zaangażowanie medyczne – pielęgniarkom, są sercem opieki
zdrowotnej za dawanie otuchy i siły – Rehabilitantom za okazaną cierpliwość przy
codziennych mozolnych ćwiczeniach – Pani prowadzącej kawiarenkę szpitalną za
okazanie serca , uśmiechu

Na swojej drodze chciałabym zawsze spotykać tylko
takich ludzi.

Dziękuję Halina Staniszewska – pacjentka

Narodowemu Instytutowi Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie

 

 

„Moja babcia zawsze mówiła, że ludziom trzeba
pomagać, bo jak sami będziemy potrzebowali pomocy, to ona do nas zawsze
przypłynie. Z innego portu, ale przypłynie.” Anna Ficner-Ogonowska

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!

W imieniu Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie pragnę wyrazić serdeczne
podziękowanie za zaufanie i wsparcie, jakim obdarzyli nas Państwo przekazując 1
% podatku dochodowego za rok 2020 na cele Fundacji Dobroczynności we Wrocławiu
na rzecz naszych pacjentów w Miłkowie. Dzięki wszystkim wpływom z 1% podatku w
2021r. udało nam się zebrać łącznie 7553,90 zł. Kwota ta w całości zostanie
przeznaczona na zakup łóżka medycznego. Pozostając w atmosferze Świąt Bożego
Narodzenia życzymy: Niech przeżywanie Pamiątki Bożych Narodzin napełnia pokojem
wśród trosk i niepokoju oraz przynagla nas, abyśmy otwierając nasze serca,
nieśli innym pomoc i wsparcie. Błogosławionego 2022 Nowego Roku! . Składamy
serdecznie Bóg zapłać Z poważaniem i darem modlitwy s. Dyrektor Katarzyna Konkel
Pracownicy i Pacjenci NZOZ Miłków

Więcej na temat realizacji zadań ze środków
finansowych otrzymanych z 1% podatku, jak również z działalności NZOZ ZSSE w
Miłkowie można przeczytać na stronie: https://milkow.elzbietanki.wroclaw.pl/

 Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Podziękowania dla:
Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz
 przez to czym dzieli się z innymi.Święty Jan Paweł IISiostra Dyrektor wraz z Siostrami Elżbietankami, Pracownikami, Pacjentami NZOZ Miłków składają serdeczne podziękowania dla Pana Starosty
Powiatu Jeleniogórskiego
Krzysztofa Wiśniewskiego!za przekazane środki ochrony osobistej dla personelu medycznego naszej placówki oraz za każdy gest solidarności, pomoc i wsparcie, które jest dla nas bardzo ważne w tym trudnym czasie epidemii.Z darem modlitwy
Siostra Dyrektor wraz z Siostrami Elżbietankami,
Pracownikami oraz Pacjentami
z NZOZ Miłków
s. Dyrektor Teofila Kwiatkowska
„Ciągle jeszcze istnieją
wśród nas anioły.
Nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.”
– Phil Bosmans

  • Fundacji Biedronka
  • Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Mysłakowicach
  • Pana Dawida Kaliszewskiego
    Pana Maksymiliana Tomaszewskiego
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej OTTWK w Kowarach
  • WEPA w Piechowicach

Dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, bezinteresowną pomoc, ogromnąwrażliwość i otwarcie na drugiego człowieka w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Dziękujemy za Państwa wsparcie dla naszego ośrodka, za przekazane środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie
s. Dyrektor Teofila Kwiatkowska,
pracownicy i pacjenci NZOZ w MiłkowieFundacji KGHM „Polska Miedź”

w Lubinie

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

za przekazanie darowizny na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów korzystających z opieki, leczenia i rehabilitacji w naszym NZOZ-ie.
Ofiarowana darowizna umożliwiła zakup niezbędnego i specjalistycznego sprzętu, zwiększającego funkcje motoryczne naszych pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej oraz przyczyniła się do wzmocnienia ochrony życia, profesjonalnej opieki i leczenia chorych.

za udzieloną pomoc w wymianie
uszkodzonej instalacji i dofinansowanie w formie udzielonej dotacji Projektu pn.: Wymiana instalacji: c.o., ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz zimnej wody prowadzonych między kotłownią a obiektami A i B Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie


Fundacji KGHM „Polska Miedź” w Lubinie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
za finansowe wsparcie naszej działalności dzięki
przekazanej darowiźnie na wymianę dźwigu osobowego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, korzystających ze świadczeń
opiekuńczo-leczniczych w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej i pacjentów ambulatoryjnych w NZOZ ZSSE w Miłkowie.
za wsparcie finansowe w formie
udzielonej pożyczki i dotacji Projektu pn.:Podniesienie efektywności energetycznej budynku Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr
Świętej Elżbiety w Miłkowie

Dołącz do grona Naszych Darczyńców

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych darczyńców, z wdzięcznością przyjmiemy Twoją pomoc, zapewniając o naszej wdzięczności wyrażonej w modlitwie i niestrudzonej pracy dla dobra pacjentów.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności, poprzez dokonywanie wpłat na nasze konto bankowe:

CREDIT AGRICOLE BP S.A. O/Jelenia Góra

54 1940 1076 3023 1681 0000 0000

 

TRANSLATE