Nasi Darczyńcy


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie składa serdeczne podziękowania Darczyńcom


Narodowemu Instytutowi Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie

za udzieloną pomoc doraźną i przyznanie dotacji na realizację zadania:
„Wymiana rozdzielni głównej obiektu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie
wraz z uporządkowaniem instalacji WLZ zasilającej rozdzielnie obiektowe”.


Fundacji KGHM „Polska Miedź” w Lubinie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
za finansowe wsparcie naszej działalności dzięki
przekazanej darowiźnie na wymianę dźwigu osobowego dla osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności ruchowej, korzystających ze świadczeń
opiekuńczo-leczniczych w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej i
pacjentów ambulatoryjnych w NZOZ ZSSE
w Miłkowie.
za wsparcie finansowe w formie udzielonej pożyczki i dotacji Projektu pn.:
Podniesienie efektywności energetycznej budynku Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr
Świętej Elżbiety w Miłkowie

Dołącz do grona Naszych Darczyńców

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych darczyńców, z wdzięcznością przyjmiemy Twoją pomoc, zapewniając o naszej wdzięczności wyrażonej w modlitwie i niestrudzonej pracy dla dobra pacjentów.

Zapraszamy do wspierania naszej działalności, poprzez dokonywanie wpłat na nasze konto bankowe:

CREDIT AGRICOLE BP S.A. O/Jelenia Góra  

54 1940 1076 3023 1681 0000 0000

 

TRANSLATE