Pomagam

Złóż Swój Dar Serca

Wpłacając darowiznę na konto Fundacji Dobroczynności

z DOPISKIEM NZOZ MIŁKÓW

– Wspierają Państwo osoby chore, niepełnosprawne i starsze

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

nr konta: 47 1240 1944 1111 0010 1241 8937
PKO SA o/ Wrocław

Dziękujemy za okazane dobro dla naszego dzieła

TRANSLATE