Gabinet terapii zajęciowej

 

Pracownia Terapii Zajęciowej o feruje swoje usługi dla pacjentów przebywających w naszym Ośrodku jak i wszystkich chętnych seniorów. Zajęcia mają charakter dobrowolny, są uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości pacjentów oraz są dostępne dla wszystkich.

Celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Placówce jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które zwykle towarzyszą chorobie, zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań.

Udział w zajęciach eliminuje monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

 

        zdjęcie dwóch pacjentek podczas terapii zajęciowej

 

TRANSLATE