RODO

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie z siedzibą Miłków 67, 58 – 535 Miłków.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi:

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
  Katarzyna Konkel, tel. 75 757610323, e-mail: kadry@nzoz-milkow.pl,
  adres do korespondencji: Miłków 67, 58 – 535 Miłków
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług medycznych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z poźn. zm.).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie udostępnienia danych wynikających z przepisów prawa, proces usługi medycznej nie będzie mógł być zrealizowany.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można  także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

TRANSLATE