Zapytanie ofertowe

Postępowanie na wymianę

1. Ogłoszenie – pobierz

2. Warunki zamówienia – pobierz

 

 

Przetarg pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

 

1. Warunki zamówienia – pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miłków, dnia 5 stycznia 2019 r.

Z przeprowadzonego postępowania ofertowego w części II-ej:

Zamawiający – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie; 58-535 Miłków 67 – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w formie zapytania ofertowego na przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

1) Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Techniki Dźwigowej „TomLift” Tomasz Ochab;

Lubiechowa, ul. Polna 17, 59-540 Świerzawa, NIP: 6941563566

 

Natomiast postępowanie w części I-ej zostało unieważnione, ponieważ do ogłoszenia nie został załączony kompletny projekt budowlany oraz przedmiary robót

 

2. Warunki zamówienia – GAZ – pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miłków, dnia 5 stycznia 2019 r.

Zamawiający – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie; 58-535 Miłków 67 – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w formie zapytania ofertowego na przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

1) Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PPHU RO-BUD JOLANTA JAKUBOWSKA-WNĘK

58-500 Jelenia Góra, ul. Nadbrzeżna 33/5, NIP: 6112220253

 

TRANSLATE